datum 26. 05. 2022     Deutsch   Česky   English
FRESO comp., s.r.o. FRESO COMP & ST. spol s r.o. www.fresocomp.cz

Qualität

Qualität

Freso comp., s.r.o.

V roce 2004 firma úspěšně dokončila certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN 9001:2001.

Dále je držitelkou certifikátu systému managementu jakosti při svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a specifického certifikátu způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent dle normy DIN/ČSN EN 15085 pro certifikační úroveň CL1.

Certifikát systému managementu kvality CERTIFIKÁT systému managementu kvality
FRESO comp., s.r.o.
Provádění kovoobráběčských, zámečnických a svářečských prací
ČSN EN ISO 9001:2016
Platnost do 16. 6. 2022
ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem
FRESO comp., s.r.o.
Die Umsetzung der Metall, Schlosser und Schweißarbaiten
ČSN EN ISO 9001:2016
Gültigkait bis 16. 6. 2022
CERTIFICATE of Quality Management System CERTIFICATE of Quality Management System
FRESO comp., s.r.o.
Implementation of the metal-working, locksmith and welding works
ČSN EN ISO 9001:2016
Validity to: 16. 6. 2022
TÜV-SÜD Czech 15085-2 Matiční CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Svařování s certifikační úrovní CL 1
ČSN EN 15085-2
Platnost do 20. 8. 2022
TÜV-SÜD Czech CSN EN ISO 3834-2:2006 CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Platnost do 15. 7. 2025
TUV SUD Czech bis 15. 7. 2025 ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Herstellung und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Zertifizierungsstelle
Wirksamkeit: bis 15. 7. 2025
TUV SUD Czech CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Production and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Certification body
Validity to 15. 7. 2025
ZERTIFICAT ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2
Klassifikationsstufe CL1 im Tätigkeitsbereich P
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Gültigkeit: 12. 7. 2021 bis 11. 7. 2024
CERTIFICATE CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Welding of railway vehicle and components according to EN 15085-2
Classification level CL1 in the field of activity P
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Validity: 12. 7. 2021 until 11. 7. 2024
PROHLÁŠENÍ
FRESO comp., s.r.o.
Splňuje požadavky předpisu ČD V95/5 v platném znění
dle normy ČSN EN 15085-2
Platnost do 20. 8. 2022

Firma je rovněž držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele pro vybrané železniční společnosti v České a Slovenské republice, součástí jsou oprávnění a prohlášení o splnění požadavků národních předpisů

Osvědčení o způsobilosti dodavatele Osvědčení o způsobilosti dodavatele
FRESO comp., s.r.o.
Výroba, opravy a dodávky dílů a komponentů železničních kolejových vozidel kovoobráběčstvím a zámečnictvím dle platné a schválené dokumentace
Platnost do: 30. 8. 2024
Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava OPRÁVNENIE na zváranie dráhových vozidiel
FRESO comp., s.r.o.
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Platnost do 7. 4. 2023
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia Potvrdenie odbornej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a opravy komponentov pre ŽKV ECM ZSSK CARGO zváraním a kovoobrábaním,
dodávka obručí na HDV ZSSK CARGO.
V súlade so Smernicou odb. spôsobilosti 3_U40_Smernica-15_2017_v1.0
Platnost do: 19. 12. 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti 
FRESO comp., s.r.o.
výrobu a obnovu komponentov 
železničné koľajové vozidlá. POTVRDENIE o odborno-technickej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Výroba a obnova komponentov do železničných koľajových vozidiel.
Platnost do 31. 8. 2021

FRESO comp & ST. spol. s r.o.

Certifikát systému managementu kvality CERTIFIKÁT systému managementu kvality
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Výroba, nákup a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 9001:2016
Platnost do 16. 6. 2022
ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Herstellung, Einkauf und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 9001:2016
Gültigkait bis: 16. 6. 2022
CERTIFICATE of Quality Management System CERTIFICATE of Quality Management System
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Production, purchase and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 9001:2016
Validity to: 16. 6. 2022
CERTIFICATE Welding of railway vehicles and compontnts CERTIFICATE Welding of railway vehicles and compontnts
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Certification level CL4 according to EN 15085-2
Responsible welding coordinator: Andrea Milatova
Validity from 16. 7. 2020 to 15. 7. 2023

 

 
 
TOPlist