datum 04. 07. 2020     Deutsch   Česky   English
FRESO comp., s.r.o. FRESO COMP & ST. spol s r.o. www.fresocomp.cz

Qualität

Freso comp., s.r.o.

V roce 2004 firma úspěšně dokončila certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN 9001:2001.

Dále je držitelkou certifikátu systému managementu jakosti při svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a specifického certifikátu způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent dle normy DIN/ČSN EN 15085 pro certifikační úroveň CL1.

Certifikát systému managementu kvality CERTIFIKÁT systému managementu kvality
FRESO comp., s.r.o.
Provádění kovoobráběčských, zámečnických a svářečských prací
ČSN EN ISO 9001:2016
Platnost do 16. 6. 2022
ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem
FRESO comp., s.r.o.
Die Umsetzung der Metall, Schlosser und Schweißarbaiten
ČSN EN ISO 9001:2016
Gültigkait bis 16. 6. 2022
CERTIFICATE of Quality Management System CERTIFICATE of Quality Management System
FRESO comp., s.r.o.
Implementation of the metal-working, locksmith and welding works
ČSN EN ISO 9001:2016
Validity to: 16. 6. 2022
TÜV-SÜD Czech 15085-2 Matiční CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Svařování s certifikační úrovní CL 1
ČSN EN 15085-2
Platnost do 20. 8. 2022
TÜV-SÜD Czech CSN EN ISO 3834-2:2006 CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Platnost do 17. 9. 2020
TUV SUD Czech (ins 2018-08-22) ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Herstellung und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Zertifizierungsstelle
Wirksamkeit: bis 17. 9. 2020
ZERTIFICAT ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2
Zertifizierungsstufe CL1 nach EN 15085-2
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Gültigkeitszeitraum: vom 27. 7. 2018 bis 26. 7. 2021
PROHLÁŠENÍ
FRESO comp., s.r.o.
Splňuje požadavky předpisu ČD V95/5 v platném znění
dle normy ČSN EN 15085-2
Platnost do 20. 8. 2022
TUV SUD Czech (ins 2018-08-22) CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Production and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Certification body
Validity to 17. 9. 2020

Firma je rovněž držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele pro vybrané železniční společnosti v České a Slovenské republice, součástí jsou oprávnění a prohlášení o splnění požadavků národních předpisů.

Osvědčení o způsobilosti dodavatele Osvědčení o způsobilosti dodavatele
FRESO comp., s.r.o.
Výroba, opravy a dodávky dílů a komponentů železničních kolejových vozidel kovoobráběčstvím a zámečnictvím dle platné a schválené dokumentace
V Praze dne 30. 08. 2018
Platnost do: 31. 8. 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Výroba a obnova komponentov do železničných koľajových vozidiel
Platnosť do 31. 8. 2020
Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava OPRÁVNENIE na zváranie dráhových vozidiel
FRESO comp., s.r.o.
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Platnost do 7. 4. 2023
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia Potvrdenie odbornej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a opravy komponentov pre ŽKV ECM ZSSK CARGO zváraním a kovoobrábaním,
dodávka obručí na HDV ZSSK CARGO.
V súlade so Smernicou odb. spôsobilosti 3_U40_Smernica-15_2017_v1.0
Platnost do: 19. 12. 2021

FRESO comp & ST. spol. s r.o.

Certifikát systému managementu kvality CERTIFIKÁT systému managementu kvality
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Výroba, nákup a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 9001:2016
Platnost do 16. 6. 2022
ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem ZERTIFICAT von dem Qualitätsmanagementsystem
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Herstellung, Einkauf und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 9001:2016
Gültigkait bis: 16. 6. 2022
CERTIFICATE of Quality Management System CERTIFICATE of Quality Management System
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Production, purchase and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 9001:2016
Validity to: 16. 6. 2022
TÜV-SÜD Zertifikat 
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2 ZERTIFIKAT
FRESO comp & ST. s.r.o. - Andrea Milatová
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen
DIN EN 15085-2
Platnost do 7. 9. 2020

 

display:none

Freso comp., s.r.o.

V roce 2004 firma úspěšně dokončila certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN 9001:2001.

Dále je držitelkou certifikátu systému managementu jakosti při svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a specifického certifikátu způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent dle normy DIN/ČSN EN 15085 pro certifikační úroveň CL1.

TÜV-SÜD Zertifikat 
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2 ZERTIFIKAT
FRESO comp., s.r.o. - Andrea Milatová, Daniel Lazaridis
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen
DIN EN 15085-2
Platnost do 26. 7. 2018
TÜV-SÜD Czech 15085-2 Matiční CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Svařování s certifikační úrovní CL 1
ČSN EN 15085-2
Platnost do 4. 8. 2019
TÜV-SÜD Czech CSN EN ISO 3834-2:2006 ZERTIFIKAT
FRESO comp., s.r.o.
Herstellung und Verkauf Komponenten für Schienenfahrteuge
ČSN EN ISO 3834-2:2006
Zertifikatgültigkeit 17. 9. 2020
QMS - 4 CERTIFIKÁT systému managementu kvality
FRESO comp., s.r.o.
Provádění kovoobráběčských, zámečnických a svářečských prací
ČSN EN ISO 9001:2009
od 15. 6. 2016 do 15. 6. 2019
TUV SUD Czech CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - certifikační orgán
Platnost do: 17. 9. 2020
CERTIFIKÁT
FRESO comp., s.r.o.
Nosné rámy vnějších nadstaveb, součásti brzdového systému
ČSN EN 15085-2:2008
Platnost do 4. 8. 2019
TUV SUD Czech ZERTIFICAT
FRESO comp., s.r.o.
Herstellung und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Zertifizierungsstelle
Wirksamkeit: bis 17. 9. 2020
PROHLÁŠENÍ
FRESO comp., s.r.o.
Splňuje požadavky předpisu ČD V95/5:2016
dle normy ČSN EN 15085-2
Platnost do 4. 8. 2019
TUV SUD Czech CERTIFICATE
FRESO comp., s.r.o.
Production and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 3834-2:2006
TÜV SÜD Czech - Certification body
Validity to 17. 9. 2020

Firma je rovněž držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele pro vybrané železniční společnosti v České a Slovenské republice, součástí jsou oprávnění a prohlášení o splnění požadavků národních předpisů

5 PROHLÁŠENÍ
FRESO comp., s.r.o.
Splňuje požadavky předpisu ČD V95/5:2009
dle normy ČSN EN ISO 3834-2
Datum vydání: 9. 9. 2010
Osvědčení o způsobilosti dodavatele Osvědčení o způsobilosti dodavatele
FRESO comp., s.r.o.
Výroba, opravy a dodávky dílů a komponentů železničních kolejových vozidel kovoobráběčstvím a zámečnictvím dle platné a schválené dokumentace
V Praze dne 30. 08. 2018
Platnost do: 31. 12. 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Výroba a obnova komponentov do železničných koľajových vozidiel
Platnosť do 31. 8. 2020
TUV SUD freso OPRÁVNENIE na zváranie dráhových vozidiel
FRESO comp., s.r.o.
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Platnost do 19. 4. 2020
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia Potvrdenie odbornej spôsobilosti
FRESO comp., s.r.o.
Výroba a opravy komponentov pre ŽKV ZSSK CARGO zváraním a kovoobrábaním,
dodávka obručí na HDV ZSSK CARGO.
V súlade so Smernicou odb. spôsobilosti 3_S43_Smernica-10_2011_v_1.1
Platnost do: 14. 8. 2018

FRESO comp & ST. spol. s r.o.

TÜV-SÜD Zertifikat 
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2 ZERTIFIKAT
FRESO comp & ST. s.r.o. - Andrea Milatová
Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen
DIN EN 15085-2
Platnost do 7. 9. 2020
QMS1cz CERTIFIKÁT systému managementu kvality
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Výroba, nákup a prodej komponentů pro kolejová vozidla
ČSN EN ISO 9001:2009
od 15. 6. 2016 to 15. 6. 2019
QMS1de ZERTIFIKAT von dem Qualitätsmanagementsystem
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Herstellung, Einkauf und Verkauf Komponenten für Schienenfahrzeuge
ČSN EN ISO 9001:2009
von 15. 6. 2016 bis 15. 6. 2019
QMS1eng CERTIFICATE of Quality Management System
FRESO comp & ST. spol. s r.o.
Production, purchase and sale of components for tracked vehicles
ČSN EN ISO 9001:2009
from 15. 6. 2016 to 15. 6. 2019

 

 
 
TOPlist